728 x 90

Bukspottkörtelcancer: tecken och manifestationer, hur länge de lever, hur man behandlar

Bukspottkörtelcancer är en ganska aggressiv form av maligna tumörer och är utbredd. Det finns inga geografiska skillnader i frekvensen av dess förekomst, men det är känt att invånare i industriländer blir sjukare oftare.

Bland alla maligna tumörer utgör bukspottkörtelcancer inte mer än 3%, men när det gäller mortalitet tar denna typ av tumör en säker fjärde plats, vilket gör det väldigt farligt. Dessutom fortsätter antalet fall i olika länder varje år att växa stadigt.

Man tror att sjukdomen är lika vanligt hos män och kvinnor, men vissa källor tyder på att bland sjuka män finns det något mer. Kanske beror det på den ökade förekomsten av dåliga vanor (särskilt rökning) bland män.

Liksom många andra tumörer påverkar bukspottskörteln främst den äldre delen av befolkningen och förekommer hos patienter äldre än 60 år. Vid denna ålder reduceras de naturliga mekanismerna för antitumörskydd, olika spontana mutationer ackumuleras och celldelningsprocesser störs. Det är också värt att notera att de flesta äldre redan har patologiska förändringar i körteln (pankreatit, cyster), vilket också bidrar till tillväxten av cancer.

Mycket ofta är närvaron av en tumör inte åtföljd av några specifika symtom, och patienter klagar redan i långt borta fall av sjukdomen. Delvis på grund av detta är inte alltid bra resultat av terapi och dålig prognos.

Cancer i bukspottskörteln står för mer än hälften av alla tumörer av den angivna lokaliseringen. Upp till en tredjedel av patienterna har en total skada i bukspottkörteln. Manifestationer av tumören bestäms av avdelningen där den ligger, men tidigare symptom uppträder när ett pankreas huvud påverkas.

Orsaker till cancer

Orsakerna till bukspottskörtelcancer är olika, och bidragande faktorer är ganska utbredda bland befolkningen.

De viktigaste riskfaktorerna för bukspottskörteltumörer kan övervägas:

 • rökning;
 • Matfunktioner;
 • Förekomsten av sjukdomar i själva körteln - pankreatit, cyster, diabetes;
 • Sjukdomar i gallvägarna;
 • Ärftliga faktorer och förvärvade genmutationer.

Rökning orsakar utvecklingen av många typer av maligna tumörer, inklusive bukspottkörtelcancer. Cancerframkallande ämnen, som kommer in i lungorna med inandad rök, bärs med blod i hela kroppen och inser dess negativa effekt i olika organ. I bukspottkörteln är det möjligt att upptäcka hyperplasi av kanalepitelet hos rökare, vilket kan bli en källa till malign transformation i framtiden. Kanske, med den mer frekventa spridningen av denna missbruk bland män, finns det en något högre förekomstnivå bland dem.

Kostvanorna bidrar inte i någon liten grad till nederlaget i bukspottkörtelparenchyen. Missbruk av feta och stekta livsmedel, alkohol framkallar överdriven utsöndring av matsmältningsenzymer, utvidgning av kanaler, stagnation i dem av en hemlighet med inflammation och skada på körtelvävnaden.

Kroniska sjukdomar i bukspottkörteln, åtföljd av inflammation, ölens atrofi, spridning av bindväv med kompression av lobulerna (kronisk pankreatit, diabetes mellitus, cyster efter akut inflammation eller nekros etc.) är tillstånd som ökar risken för cancer flera gånger. Under tiden finns kronisk pankreatit hos de flesta äldre människor, och kan också vara ett substrat för typ 2-diabetes, där risken för karcinom fördubblas.

pankreatit och andra kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen kan relatera till precancerösa tillstånd

Sjukdomar i gallvägen, till exempel närvaron av stenar i gallblåsan, levercirros förhindrar normal tömning av bukspottkörtelkanalerna, vilket leder till stagnation av sekretioner, skador på epitelceller, sekundär inflammation och skleros, och detta kan vara bakgrunden till utvecklingen av cancer.

Rollen av ärftliga faktorer och genetiska störningar fortsätter att undersökas. Familjefall av sjukdomen är kända, och mer än 90% av patienterna visar mutationer i p53- och K-ras-genen. Studien av genetiska avvikelser i bukspottkörtelcancer görs inte för befolkningen, men denna möjlighet kan mycket snart framstå, vilket kommer att underlätta sjukdoms tidig diagnos, särskilt med en ogynnsam familjehistoria.

Eftersom karcinom uppträder som en regel i en redan modifierad vävnad, kan sådana processer som adenom (godartad glandulär tumör) kronisk pankreatit och pankreascystor betraktas som precancerös.

Som det kan ses, spelar externa skadliga effekter en viktig roll i cancerframkallandet, som de flesta av oss inte lägger vikt på, medan sådana enkla regler som en balanserad kost, en hälsosam livsstil, eliminerar dåliga vanor, hjälper till att bibehålla en frisk bukspottkörtel, även i ålderdom.

Funktioner vid klassificering av bukspottskörteltumörer

bukspottkörtelstrukturen

Bukspottkörteln är mycket viktig inte bara för att matsmältningssystemet fungerar ordentligt. Som du vet ger det också hormonfunktion, som producerar hormoner, särskilt insulin, glukagon etc.

Huvuddelen av organet bildas av glandulär vävnad som producerar matsmältningsenzymer, och den endokrina funktionen utförs av specialiserade celler grupperade i de så kallade öarna av Langerhans.

Eftersom huvuddelen av bukspottkörteln representeras av exokrin parenkym, blir den oftast en cancerkälla.

Klassificeringen av maligna tumörer i bukspottkörteln är baserad på deras histologiska struktur, lokalisering, grad av skada på orgeln, lymfkörtlar, etc. Baserat på alla de uppräknade symtomen är sjukdomsstadiet också etablerat.

Beroende på den histologiska strukturen utmärks olika typer av neoplasier:

 1. adenokarcinom;
 2. tsistadenokartsinoma;
 3. Squamouscellkarcinom;
 4. Acinarcellkarcinom.

Dessa typer är karakteristiska för exokrin körtel, och den vanligaste formen är adenokarcinom av varierande grad av differentiering, som förekommer i mer än 90% av fallen.

Tumören hos den endokrina avdelningen diagnostiseras mycket mindre ofta och dess variation bestäms av den typ från vilken endokrina celler den härrör från (insulinom, glukagonoma, etc.). Dessa tumörer är som regel inte maligna, men på grund av hormonell aktivitet och möjligheten till tillväxt i en stor storlek kan det leda till signifikanta negativa effekter.

Traditionellt används TNM-systemet för att klassificera cancer, men det används endast för tumörer i exokrin körtel. På grundval av data som karakteriserar tumören (T), skador på lymfkörtlarna (N) och närvaron eller frånvaron av metastaser (M) framhävs sjukdomsstadierna:

 • IA - karakteriserar en tumör upp till 2 cm, belägen inuti körteln, lymfkörtlar påverkas inte och avlägsna metastaser är frånvarande;
 • IB-neoplasm överstiger 2 cm, men är fortfarande lokaliserad i körteln utan att gå utöver dess gränser; lymfkörtelmetastaser och avlägsna organ är inte karaktäristiska;
 • IIA - neoplasi sträcker sig bortom bukspottkörteln, men stora arteriella trunkar (celiac, överlägsen mesenterisk artär) förblir intakta; metastasering till detta stadium detekteras inte;
 • IIB - en tumör upp till 2 cm eller mer kan gå utöver kroppens gränser, inte växa in i kärlen, men metastaser i de närliggande lymfkörtlarna detekteras;
 • III - tumören introduceras i celiac stammen, överlägsen mesenterisk artär, regionala lymfogena metastaser är möjliga, men det finns inga avlägsna sådana;
 • Steg IV - den mest allvarliga graden av tumörskada, åtföljd av identifieringen av avlägsna metastaser, oberoende av tumörens storlek, närvaron eller frånvaron av förändringar i lymfkörtlarna.

Liksom någon annan malign tumör tenderar bukspottkörtelcancer att sprida sig i hela kroppen i form av metastaser. Huvudvägen är lymfogen (med lymfflöde) och lymfkörtlarna i orgelhuvudområdet, celiac, mesenteric och retroperitoneal påverkas oftast.

metastasering av bukspottskörtelcancer i levern

Den hematogena vägen realiseras av cirkulationssystemet, med metastaser kan detekteras i lungorna, benen och andra organ och karaktäriserar en långt avancerad process. Hepatometastaser detekteras hos ungefär hälften av patienterna och kan till och med misstas för levercancer, inte.

Eftersom bukspottkörteln är täckt på tre sidor med bukhinnan, när tumören når sin yta, sprids cancerceller över bukhålans serösa lock - karcinomatos, som ligger till grund för spridningsimplantationsvägen.

Manifestationer av bukspottskörteltumörer

Det finns inga specifika symptom på bukspottskörtelcancer, och ofta är tecken på en tumör orsakad av skador på de intilliggande organen i bukhålan under spiring genom sin nya tillväxt.

Sådana tidiga symtom som en förändring av smakpreferenser, aptitlöshet eller svaghet tvingar inte alltid patienten att omedelbart kontakta en läkare, eftersom de kan hänföras till många andra sjukdomar.

Ofta växer tumören ganska länge, orsakar ingen ångest hos patienten själv, men vid detaljerad ifrågasättning visar det sig att inte allt är bra med mag-tarmkanalen. Faktum är att cancer oftast påverkar äldre, som har vissa sjukdomar i matsmältningssystemet, därför är symtomen på abnormiteter i bukorganen inte sällsynta, de är vanliga och kan förbli i de tidiga stadierna utan rätt uppmärksamhet.

gulsot är ett alarmerande symptom som kännetecknar olika gastrointestinala sjukdomar

Manifestationer av bukspottkörtelcancer beror inte bara på skadorna, men också på tumörens placering i orgeln. Oftast hittades:

 1. Buksmärtor;
 2. gulsot;
 3. Illamående och kräkningar;
 4. Svaghet, minskad aptit
 5. Viktminskning

Egenskapen hos körtelparenchymskadorna är att patienterna tenderar att trombosera olika lokaliseringar, vilket är förknippat med ingreppet av överskott av proteolytiska enzymer i blodet, vilket stör det koordinerade arbetet i koagulations- och antikoagulationssystemen.

Alla manifestationer av cancer kan grupperas i tre fenomen:

 • Obturation är förknippad med groning av gallkanalerna, tarmarna, kanalen i bukspottkörteln, som är fylld med gulsot, en ökning av trycket i gallkanalerna, ett brott mot passagen av matmassor i duodenumet.
 • Avgiftning - associerad med tumörens utveckling och frisättning av olika metaboliska produkter, liksom en överträngning av smältprocesser i tunntarmen på grund av brist på pankreas enzymer (aptitlöshet, svaghet, feber etc.);
 • Kompressionsfenomenet beror på komprimeringen av tumörplatsens nervstrumpor, åtföljd av smärta.

Eftersom den gemensamma gallkanalen och bukspottkörtelkanalen öppnas ihop i tolvfingertarmen, är cancer i huvudet av körteln, kläms och växer in i intilliggande vävnader åtföljd av obstruktion av gallflödet med tecken på gulsot. Dessutom är det möjligt att sondra den förstorade gallblåsan (Courvosiers symptom), vilket indikerar nederlaget i bukspottkörteln.

Kräftan i bukspottkörteln kännetecknas huvudsakligen av smärta, när smärtan är lokaliserad i epigastrium, ländryggsregionen, vänster hypokondrium och ökar när patienten antar en lögnställning.

Kankre i bukspottkörteln diagnostiseras relativt sällan, och symtom uppträder endast i avancerade skeden. I regel är detta allvarligt smärta, och vid spridning av en mjältår genom en tumör är dess trombos möjlig, liksom en ökning av trycket i portalsystemet, vilket är fyllt med en ökning i mjältbromsens mjälte och åderbråck.

De första symptomen på cancer minskar till förekomst av smärta, och inom några veckor är gulsot möjligt.

Smärta är det vanligaste och mest karakteristiska symptomet, oavsett var neoplasi växer. Större intensitet åtföljer kroppens svullnad, och är också möjligt när en tumör växer in i nervplexet och blodkärlen. Patienter beskriver smärta på olika sätt: en tråkig, konstant eller akut förekomst och intensiv, lokaliserad i epigastrium, höger eller vänster hypokondrium, som sträcker sig in i den interscapulära regionen, omslutande. Ofta intensifierar smärtan med brist på näring (stekt, kryddig, fet mat, alkohol), liksom på natten och kvällen, då tar patienterna en tvångsställning - sitter och lutar sig lite framåt.

Smärta i bukspottskörtelcancer är liknande som vid akut eller förvärring av kronisk pankreatit, osteokondros eller hernierade mellanvärmeskivor, så det kan finnas fall av sen diagnos av cancer.

tumörspiring och duodenal metastas

En mycket signifikant manifestation av bukspottkörtelcancer är gulsot, diagnostiserad hos 80% av patienterna med huvudorgancancer. Dess orsaker är spiring av tumören hos den gemensamma gallkanalen eller kompression genom lymfkörtlar förstorade på grund av metastasering. Brott mot gallgången i duodenum leder till en ökning av gallblåsan, absorptionen av bilirubin tillbaka in i blodet genom gallpigmentets vägg och huden och slemhinnorna blir gula. Uppkomsten av gallsyror i huden orsakar intensiv klåda och bidrar till utseende av repor och patienter är benägna att irritera, ångest, sömnstörningar.

Inga mindre viktiga symptom på bukspottskörtelnoplasi är viktminskning och dyspeptiska störningar: kräkningar, illamående, diarré, aptitlösning, etc. Störning i matsmältningsprocesserna är förknippad med brist på enzymer som normalt produceras av exokrina bukspottkörteln, liksom med svårigheter i gallflödet. Dessutom förändras avföringens karaktär - steatorrhea, när avföringsmassor innehåller signifikanta mängder oskärmad fett.

Liknande symtom på dyspepsi kan uppstå med magkreft, speciellt när tumören sprider sig till bukspottkörteln. Den omvända situationen är också möjlig: bukspottkörtelcancer växer in i magsväggen, vilket leder till störningar av innehållets passage, smalning av antrumet etc. Sådana fall kräver noggrann diagnos och belysning av den primära källan till neoplasmtillväxt, eftersom detta i framtiden kommer att bestämma både behandlingstaktiken och prognosen.

Som ett resultat av nederlaget av Langerhansöarna kan symtomen på diabetes läggas till de beskrivna symptomen på tumören på grund av insulinbrist.

När tumören fortskrider, ökar symtomen på förgiftning, feber uppstår, matsmältningsstörningar förvärras och vikten minskar kraftigt. I sådana fall diagnostiseras en allvarlig grad av bukspottskörtel.

Sällsynta former av neoplasmer i endokrina körtel manifesteras av symptom som är karakteristiska för störningar i nivån av ett eller annat hormon. Så, insulinom åtföljs av hypoglykemi, ångest, svettning, svimning. Gastrin kännetecknas av att sår bildas i magen på grund av ökad gastrinproduktion. Glukagonomer manifesteras av diarré, törst och ökad diurese.

Hur upptäcker man en tumör?

Detektion av bukspottkörtelcancer är inte en lätt uppgift. I de tidiga stadierna av upptäckten är det mycket svårt på grund av skarpa symptom och få och ospecifika klagomål. Ofta utsätter patienterna själva ett besök till läkaren. Lider under lång tid med kronisk pankreatit, inflammatoriska processer i magen eller tarmarna, skriver patienterna symptomen på matsmältningsbesvär eller smärta på en befintlig patologi.

Diagnos av sjukdomen börjar med ett besök till läkaren som kommer att undersöka, gripa i magen, ta reda på i detalj arten av klagomål och symtom. Därefter planeras laboratorie- och instrumentundersökningar.

Allmänna och biokemiska blodprov är obligatoriska om bukspottkörtelcancer misstänks, och sådana förändringar som:

 • Anemi, leukocytos, ökad ESR;
 • Minska mängden totalt protein och albumin, en ökning av bilirubin, leverenzym (AST, ALT), alkaliskt fosfatas, amylas, etc.

En speciell plats upptas av definitionen av tumörmarkörer, i synnerhet CA-19-9, dock ökar denna indikator väsentligt endast vid massiv tumörskada, medan den i tumörens tidiga fas inte förändras alls.

Bland de instrumentella metoderna för detektering av bukspottkörtelcancer har ultraljud, CT med kontrast, MR och biopsi med morfologisk kontroll av diagnosen ett högt diagnostiskt värde.

För närvarande föredrar den vanliga ultraljuden endoskopisk, när sensorn befinner sig i lumen i magen eller tolvfingertarmen. Ett sådant nära avstånd till bukspottkörteln gör det möjligt att misstänka en tumör, även av liten storlek.

Bland röntgenmetoder används CT, liksom retrograd kolangiopankreatografi, som medger användning av ett kontrastmedel för att visualisera excretionskanalen i körteln, vilken i tumörer kommer att begränsas eller inte vara acceptabel i vissa områden.

Skillnader mellan pankreatit och bukspottskörtelcancer i computertomografi (ovan) och positronemissionstomografibilder med radioaktiva läkemedel (nedan)

Den mest noggranna diagnostiska metoden kan betraktas som en fin nålpunktsbiopsi, där ett fragment av en tumör tas för histologisk undersökning. Biopsi är också möjligt med diagnostisk laparoskopi.

För att upptäcka lesioner i magen eller tarmarna, är det möjligt att införa en radiopaque substans följt av röntgen, fibrogastroduodenoskopi.

I termer av fall kommer radionuklidforskning (scintigrafi), liksom kirurgiska tekniker upp till laparoskopi, till hjälp av läkare.

Även med användandet av hela arsenalen i moderna forskningsmetoder är diagnosen pankreatisk adenokarcinom väldigt komplex, och forskare söker kontinuerligt efter enkla och prisvärda metoder som kan screenas.

Intressant var ett verkligt genombrott i denna riktning gjord av en 15-årig student från D. Andrak från USA, vars nära vän till familjen led av bukspottkörtelcancer. Andraka uppfann ett enkelt cancerprov med papper som liknar det som används för att diagnostisera diabetes. Genom att använda ett specialpapper impregnerat med antikroppar mot mesotelin utsöndrat av tumörceller kan vi anta närvaron av tumörer med en sannolikhet på mer än 90%.

behandling

Behandling av bukspottskörtelcancer är en mycket svår uppgift för onkologer. Detta beror på det faktum att de flesta patienterna är äldre i åldern, lider av olika andra sjukdomar som gör det svårt att utföra operationen eller använda andra metoder. Dessutom upptäcks en tumör vanligen i avancerade skeden, när grovprotesen av stora kärl och andra organ gör det omöjligt att helt avlägsna tumören.

Postoperativ dödlighet är enligt olika källor upp till 30-40%, vilket är förknippat med en hög risk för att utveckla komplikationer. Traumatisk operation i sin omfattning, behovet av att avlägsna delar av tarmarna, gallkanalen och urinbladen samt produktion av olika enzymer som påverkas av körteln, predisponera för dålig regenerering, insolvens av sömmen, möjligheten till blödning, nekros av körtelparenchymen etc.

Kirurgisk avlägsnande av tumören är fortfarande den viktigaste och mest effektiva, men även i det här fallet, med de mest fördelaktiga förhållandena, lever patienterna i ungefär ett år. Med en kombination av kirurgi, kemoterapi och strålterapi kan livslängden öka till ett och ett halvt år.

De huvudsakliga typerna av kirurgiska ingrepp är radikala operationer och palliativa. Radikal behandling innebär att den drabbade delen av körteln avlägsnas med tumören, ett fragment av duodenalen och jejunum, antrumen, gallblåsan och den distala gemensamma gallkanalen. Naturligtvis är lymfkörtlar och fibrer också föremål för avlägsnande. Vid cancer i kroppen och svansens svans ingår mjälten också i ingreppet. Det är uppenbart att med en sådan operation är det svårt att räkna med god hälsa och fullständig återhämtning, men förlänger fortfarande livet.

Alternativ kirurgi för cancer i bukspottkörteln. Gråa markerade organ som ska tas bort tillsammans med en del av körteln och tumören.

I sällsynta fall av total cancer avlägsnas hela bukspottkörteln, men sedan utvecklas svår diabetes mellitus, dåligt mottaglig för insulinkorrigering, försvårar prognosen signifikant. Överlevnadsfrekvensen för opererade patienter med avancerad cancer överstiger inte 10%.

Sådana behandlingsmetoder som kemoterapi och strålning används ofta i kombination med kirurgi och deras isolerade användning utförs endast vid kontraindikationer till operation.

När kemoterapi genomförs med flera läkemedel samtidigt kan en viss regression av tumören uppnås, men återfall är ändå oundvikligt.

Strålningsexponering utförs både före operationen och under eller efter den, och patientens överlevnadshastighet är ungefär ett år. Det finns stor sannolikhet för strålningsreaktioner hos äldre patienter.

Kost för cancer i bukspottskörteln innebär användning av smältbar mat som inte kräver produktion av stora mängder enzymer. Det är nödvändigt att utesluta från kosten av feta, stekt, kryddig mat, rökt kött, konserverad mat, samt alkohol, starkt te och kaffe. Om diabetes utvecklas, måste kolhydrater (konfekt, bakverk, söta frukter etc.) överges.

Många patienter som har funnit cancer i bukspottskörteln är benägna att självläka med hjälp av folkmedicin, men med sådana svåra former av maligna tumörer är det osannolikt att de är effektiva, så du borde föredra traditionell medicin som, om inte botas, förlänger åtminstone livet och kommer att lindra lidandet.

Bukspottkörtelcancer är en smutsig tumör som länge varit dold under "masken" av pankreatit eller är helt asymptomatisk. Det är omöjligt att förebygga cancer, men för att förhindra det med hjälp av förebyggande åtgärder för alla, och detta kräver rätt näring, hälsosam livsstil och regelbundna besök till läkaren om det finns tecken på skador på bukspottkörteln.

Behandling av bukspottkörtelcancer

För närvarande blir cancer i bukspottkörteln vanligare och kommer snart att uppta en ledande position i rankningen.

Modern och förbättrad teknik gör det möjligt att behandla bukspottkörtelcancer effektivare och mer effektivt. Det är nödvändigt att i större detalj behandla de avancerade teknikerna för terapi.

Symptom på den patologiska processen

Ofta bildas maligna neoplasmer i de inre organen utan några symptom.

Symtom kan kännas redan i senare skeden av sjukdomen. De är:

 1. Ringsignalernas smärtsamma känslor är i vila, vilket kan bli mindre intensivt när en person antar att embryot har sitt ursprung.
 2. Dramatisk viktminskning - kakexi.
 3. Lågt hemoglobin.
 4. Konstant uppdelning av avföring.
 5. En stor mängd vätska i bukhinnan.
 6. Ökad bilirubin i blodet.
 7. Yellowness av huden.

Missfärgning av huden beror på kompression av gallblåsans kanaler. Detta fenomen interfererar med behandlingen av den underliggande sjukdomen, men det kan inte ignoreras, eftersom patienten kan överlappa helt, kan patienten dö.

Cancerdiagnosmetoder

En sådan allvarlig patologi kan inte detekteras visuellt, när den ses från en sjuk person.

Därför finns det flera grundläggande diagnostiska åtgärder som tilldelas en patient med misstänkt cancer.

Det är värt att överväga dem mer i detalj:

 1. Ultraljudsundersökning av inre organ är en teknik som gör det möjligt att förstå var patologiska centret är beläget.
 2. Beräknad tomografi är en forskningsmetod som kännetecknas av röntgenstrålning och låter dig noggrant undersöka problemorganet.
 3. Magnetic resonance imaging är en diagnostisk metod baserad på magnetisk strålning. Tekniken tillåter att överväga vävnaderna hos orgeln och lymfkörtlarna i bukhinnan. MR är signifikant mer signifikant än CT.
 4. Endoskopisk retrograd kolangiopancreatografi är en variant av undersökning av patienten, på vilken neoplasmen kan undersökas, graden av organskada och anslutningen av den patologiska processen med gallvägen.
 5. Positronutsläppstomografi är en modern och en av de mest exakta forskningsmetoderna, som bygger på införandet av ett speciellt ämne i venen - märkt med en isotop av socker. När det ackumuleras i organen kan du börja proceduren.
 6. Retrograd kolangiografi, som krävs om den tidigare undersökningen inte gav en korrekt bild av patologin eller inte utfördes av någon anledning. I detta fall piercerar doktorn levern och injicerar ett kontrastmedel i sina kanaler, vilket går fram till duodenum. Läkare följer noga proceduren för ultraljudsmaskinen.
 7. Laparoskopi är ett invasivt förfarande som kräver punktering. Specialister injicerar lokalbedövning till patienten, gör en liten punktering i bukhinnan och levererar gas till den, med vilken det är möjligt att separera organen från varandra och flytta den främre bukväggen bort från dem. Därefter undersökes bukhinnan av bukhinnan genom ett speciellt endoskop som sätts in genom huden.
 8. En biopsi är ett förfarande som utförs om en patient har en tumör. När du utför en biopsi klämmer experterna en bit av tumören och studerar den försiktigt under ett mikroskop. Utan denna procedur är det omöjligt att ställa in den slutliga diagnosen.

Om maligniteten hos processen bekräftas måste patienten genomgå en diagnos som avslöjar metastasering.

Dessa inkluderar CT-skanning av lymfkörtlar, ryggrad, ära, lever och lungor. Dessutom krävs datortomografi i hjärnan.

Hur man behandlar onkologi i bukspottskörteln

Terapi av malign neoplasm baseras på användningen av redan beprövad av tidsbehandlingsalternativ och de senaste metoderna för patientvård.

Det bör noteras att effektiviteten av dessa behandlingsmetoder länge har testats i praktiken av ett stort antal specialister.

Läkare väljer huvudbehandlingsplanen med hänsyn till försummelsens stadium, processen aggressivitet, den drabbade människans hälsa och förekomst av andra kroniska patologier.

Whipple teknik

En sådan operation är föreskriven för personer med de första skeden av sjukdomen, vid den tidpunkt då tumören just bildas, har den inte vuxit till stora storlekar och rör sig inte.

Under proceduren amputerar läkare huvudet i bukspottkörteln, en del av tolvfingret, en del av magen eller gallblåsan. Dessutom är närliggande lymfkörtlar föremål för avlägsnande.

På grund av det faktum att tumörer oftast börjar uppstå i orgelens huvud, är denna teknik efterfrågan.

Det anses ganska komplext eftersom det kan provocera ett antal komplikationer: blödning av inre organ, patologi i mag-tarmkanalen, infektion.

Med lyckad kirurgisk ingrepp lever 70% av patienterna längre än 5 år och 35% lever längre än 10 år.

Komplett resektion av problemorganet

Denna metod kallas radikal och används när cancer är lokaliserad i bukspottkörteln, är fortfarande latent och har inte spridit sig till närliggande områden.

Förfarandet utförs under generell anestesi och kombinerad med läkemedelsbehandling.

Om processen inte tillåter metastaser, överstiger 65% av patienterna enligt statistiken tröskeln till fem års överlevnad.

Distal resektion av bukspottkörteln

I händelse av att en neoplasma har bildats i en orgels svans utför specialisterna amputation av endast det drabbade området, utan att påverka huvudet i bukspottkörteln.

Denna procedur utförs för att bekämpa ölcancerceller. Överlevnadsgraden hos patienter här är cirka 55%.

Segmentresektion

Denna operation är lämplig vid en diagnostiserad skada av de centrala delarna av det aktuella organet. Behandling av bukspottkörtelcancer består av två steg:

 • avlägsnande av det drabbade fragmentet;
 • anslutning av svansen och huvudet med en speciell slinga.

Denna typ av resektion, som segment, anses vara godartad och ger en chans att överleva för 62% av patienterna. Men en sådan prognos kan ges endast i frånvaro av metastaser.

Palliativ kirurgi

Genomförs med de patologiska processernas löpande former. Här kämpar läkare inte för överlevnad, men för att lindra symptomen på en malign neoplasma och för att normalisera arbetet i mag-tarmkanalen.

Förfarandet består av flera steg:

 • avlägsnande av tumören för att förhindra dess negativa påverkan på närliggande organ och nervändar;
 • avlägsnande av metastas
 • bli av med tarmobstruktion och bukspottkörtelperforation.

Läkare kan inte ge en positiv prognos för patienter som har utvecklat bukspottskörtelcancer efter en sådan operation.

Endoskopisk stentplacering

När läkare diagnostiserar en ooperativ tumör och gallkanalerna är nästan blockerade lägger de en speciell stent som kommer att rädda patienten från en för tidig död.

Stenten är ett rör som gallrar antingen i tunntarmen, eller utanför, i en speciell behållare.

Sådana mottagare ger en kapacitet på upp till 1 liter och utför helt steril.

Gastric bypass-procedur

Indikationen för genomförandet av denna typ av operation är närvaron av en tumör i kroppen, som stör matflödet från magen till tarmarna. Läkare måste sy dessa organ, kringgå tumören.

Enligt medicinsk statistik överlever 32% av patienterna, men de måste följa en strikt diet och ta föreskrivna läkemedel fram till slutet av deras dagar.

bestrålning

Förfarandet för att utsätta särskilda strålar för en viss del av det drabbade organet ordineras i följande situationer:

 • för att minska volymen av neoplasmen före borttagningen;
 • för att konsolidera ett positivt resultat efter operationen;
 • minska intensiteten i cancerprocessen och dess negativa inverkan på patienten med inoperabilitet i cancer.

Sådan behandling utförs i flera besök, med individuellt val av varaktighet och dos av strålning. Minimipausen mellan förfarandena ska vara 20 dagar.

kemoterapi

Förfarandet är baserat på upptagande av en viss grupp läkemedel som kan förhindra vidareutveckling av cancerceller.

Sådan behandling påverkar ofta frisk vävnad, vilket framkallar farliga komplikationer.

Hur man äter för bukspottskörtelcancer

Det är väldigt viktigt att förklara för patienten grunderna för riktig näring, som är baserad på avstötning av feta, stekt, sura, salta och kryddiga livsmedel. Mat bör vara flytande, hackad eller puree.

Dessutom är det förbjudet att äta för kall eller för varm mat.

För att eliminera effekterna av förgiftning av kroppen med produkterna av neoplasmsönderdelning bör läkare regelbundet genomföra avgiftningsåtgärder. I annat fall kommer patienten att uppleva illamående och kräkningar.

I det fall då en person inte kan äta mat på egen hand, föreskrivs han parenteral matning. Förfarandet är införandet av mat i blodet genom droppare.

Du borde veta att bukspottkörtelcancer är en mycket farlig sjukdom, som länge inte kan känns.

Det är inte möjligt att förhindra tillväxt av en neoplasma, men det är möjligt att försöka förhindra utvecklingen av denna process genom att följa vissa förebyggande åtgärder, vilka specialister ska informera patienterna om årliga planerade kontroller.

Moderna metoder för behandling av bukspottskörtelcancer i olika stadier

Behandlingen av eventuell cancer, inklusive bukspottkörtelcancer, utförs på olika sätt.

Valet av metoden för att bekämpa cancer beror på många faktorer. För det första är det sjukdomsstadiet, lokaliseringen av tumören i orgelet, graden av spridning av metastaser, patientens ålder.

Onkologen tar hänsyn till alla data om diagnostiska förfaranden och patientens allmänna välbefinnande, och efter det erbjuder det mest effektiva behandlingsförloppet. Naturligtvis ökar diagnosen av cancer vid de inledande stadierna av dess utveckling och den tidigare inledandet av behandlingen upprepade gånger chansen att en sjuk person fortfarande kan leva i många år.

Symptom på en illamående process

Tidig upptäckt av en malign process i bukspottskörtelvävnad beror till stor del på hur noggrann en person behandlar sin hälsa.

Om du upplever ovanliga symtom och förändringar i hälsan bör du kontakta en läkare och det ska ske utan dröjsmål.

På läkarmottagningen bör du beskriva störande tecken i de minsta detaljerna, eftersom cancerprocesserna har vanliga och specifika symtom.

Bukspottskörtel manifesterar sig vanligtvis:

 • Minskad matsmältning. Brott mot kroppens funktion orsakar illamående, flatulens, snabb påfyllning av mage, dyspeptiska störningar.
 • Symtom på berusning. I det inledande skedet är detta främst periodisk svaghet, slöhet, aptitlöshet. När sjukdomen fortskrider, uppträder kronisk trötthet, irritabilitet, och kroppstemperaturen kan stiga.
 • Smärtor. Initialt är smärtan fixerad i övre buken, då kan den röra sig till baksidan, som ofta strålar ut till axelbandet, armarna.
 • Yellowness av huden och sclera. Utseendet av gulsot beror på kompression av gallgångarna som bildar en tumör.
 • Urinets mörkning och uppkomsten av missfärgade avföring.
 • Snabb viktminskning.

Symtom på den maligna processen i bukspottkörteln beror också på typen av malign tumör, liksom på dess plats i orgeln.

Alla ovanstående symtom kan vara med andra lesioner i bukenorganen, diagnosen kan exakt göras först efter en grundlig undersökning av kroppen. Och ju tidigare du gör det, ju fler chanser som någon har för återhämtning.

Är det möjligt att bota?

En fullständig botemedel för patienter med etablerad cancer i bukspottkörteln är omöjlig i senare skeden av sjukdomen. Men sådana patienter erbjuds stödjande terapi, vilket gör det möjligt att minimera alla obehagliga manifestationer av sjukdomen och förlänger livet.

Om sjukdomen är etablerad på ett tidigt stadium, det vill säga den maligna neoplasmen ligger inom orgeln, och det finns ingen metastas, då bör behandlingen påbörjas så snart som möjligt.

I sådana fall utförs en radikal operation, i vilken del av bukspottkörteln tas bort tillsammans med tumören, såväl som en del av magen, mjälten, duodenum.

Sådant ingripande är nödvändigt för att utesluta möjligheten att bilda sekundära foci. Om operationen genomfördes framgångsrikt och det inte finns några komplikationer i den postoperativa perioden, observeras femårsöverlevnad utan cancerreaktion hos 9% av patienterna.

Behandlingsalternativ för bukspottkörtelcancer

Behandlingsalternativ för patienter med malign tumör i bukspottkörteln, primärt bestämd av patologins stadium.

Kirurgi är endast möjligt om det inte finns några avlägsna metastaser än. I avancerade fall utesluts kirurgi endast för att eliminera livshotande sjukdomar i kroppens arbete.

Både före och efter operationen föreskrivs kemoterapi och strålning. Målet med dessa terapier är att förstöra cancerceller och avbryta tumörtillväxt.

I senare skeden är endast palliativ behandling möjlig, som består i användning av kemoterapidroger, strålning och medicinering som är nödvändig för att förbättra matsmältningen, minska smärtssyndrom och lindra förgiftning.

Kirurgisk ingrepp

Kirurgisk behandling av bukspottkörteln utförs för att avlägsna en framväxande tumör, en del av bukspottkörteln eller hela organet. Under operationen kan organen där cancern växer avlägsnas genom segment.

För att bestämma området för kirurgisk ingrepp är det nödvändigt att utföra CT diagnostik, ultraljud och andra diagnostiska förfaranden för att exakt kunna bedöma tumörens storlek och graden av dess spridning.

Ofta ändras planen för operationen redan när den utförs, eftersom patologiska förändringar som inte tidigare diagnostiserats efter det att patienten har fått tillgång till organet kan detekteras.

 • Whipple procedur eller operation. En av de vanligaste teknikerna för kirurgisk ingrepp i den maligna processen i bukspottkörteln. Det utförs om cancer finns lokaliserad i organets huvud. Under operationen avlägsnas huvudet själv, en viss del av tunntarmen, magen, gallblåsa. Även de förändrade delarna av gallkanalen och lymfkörtlarna som ligger intill organen är avskurna. Whipple's operationsteknik är mycket svår och därför ofta komplicerad av allvarliga blödningar, postoperativa infektioner och påverkar bildandet av patologiska förändringar i magefunktionen.
 • Resektion av distal pankreas. Denna typ av operation är föreskriven om cancer är i orgelns svans eller kropp. Vid utförandet lämnar endast svansen huvudsakligen, men delen av en kropp i bukspottkörteln och en mjälte avbryts ibland.
 • Pankreatektomi - avlägsnande av bukspottkörteln fullständigt. Vid denna typ av operation avlägsnas en del av magen och tunntarmen, mjälten, gallblåsan och den gemensamma gallkanalen och ett antal lymfkörtlar samtidigt.

I sista skedet av cancer utförs endast palliativa operationer, vars huvuduppgift är att lindra patientens välbefinnande och förbättra matsmältningen. I det här fallet väljs typen av kirurgisk ingrepp beroende på den komplikation som diagnostiseras hos patienten.

När gallröret blockeras av en tumör, kan en stent installeras genom vilken ackumulerad galla kommer att sammanfoga. Gastrisk bypassoperation utförs när en tumör i bukspottkörteln blockerar matens rörelse i tarmarna. I denna situation är magen direkt kopplad till tunntarmen.

Naturligtvis är det efter sådana operationer nödvändigt att ta vissa mediciner för att förbättra matsmältningen. Patienterna måste följas och kost.

kemoterapi

Kemoterapi är en behandling för bukspottkörtelcancer, baserat på användning av läkemedel med antitumöraktivitet. Deras införande i kroppen leder till försämrad reproduktion och uppdelning av cancerceller, vilket resulterar i att deras tillväxt är blockerad.

Kombinationen av droger är nödvändig för att uppnå det mest positiva resultatet av kemoterapi.

Strålbehandling

Enligt metoden för strålterapi hänvisas till riktningsbestrålning av kroppen med en tumör. I cancer i bukspottkörteln är den vanliga strålterapin vanligtvis vald, det vill säga källan till strålningsgenerering ligger utanför patientens kropp.

Radiovågor dödar cancerceller och förhindrar därigenom ytterligare utvidgning av tumören i storlek och gör det till och med mindre.

I en malign sår i bukspottkörteln administreras strålning i flera fall, dessa är:

 • För att minska tumörens storlek före operationen.
 • Med spridningen av cancer i kroppen.
 • När man uttryckte smärt syndrom för att lindra det allmänna välbefinnandet.
 • I den postoperativa perioden för att minska sannolikheten för återkommande, vilket uppträder med den nya tillväxten av cancerceller.

I de flesta fall föreskrivs patienter med en malign tumör i bukspottkörteln dagliga bestrålningssessioner i sex veckor.

strålkirurgi

Radiokirurgi eller annars Cyber ​​Knife är en modern version av strålningsexponeringen av en malign tumör.

Denna metod skiljer sig från den traditionella versionen av strålterapi på flera sätt:

 • Cyberknivteknik ger höga doser av strålning till tumören, men detta görs genom att markera ett stort antal strålar med låga doser.
 • Radiokirurgi kan spåra den förändrade positionen i bukspottkörteln. Vid andning och förflyttning av patienten kan orgelskiftet och bestrålning på vanligt sätt just nu också påverka friska vävnader. Cyberkniven tar hänsyn till pankreas växlande position och styr strålningsdosen till organet självt. Det innebär att denna metod är säkrare för patienten.
 • Att använda en Cyber ​​Knife minskar signifikant den totala exponeringstiden. Vanligtvis ges patienter endast några få procedurer.

Efter radiokirurgi noteras färre biverkningar, och rehabiliteringsperioden minskas betydligt.

analgetika

Narkos för någon cancer är en av de viktigaste behandlingsmetoderna. Vid sjukdomens början, med icke-uttryckt och icke-permanent smärta, används icke-narkotiska analgetika med droger från gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Oftast föreskrivna:

 • Analgininjektioner. Det rekommenderas att sätta det på 2 ml var 6: e timme, en ökning av introduktionens mångfald har en negativ effekt på njurfunktionen.
 • Paracetamol. Det är nödvändigt att dricka en dos på 500 mg åt gången, du kan upprepa det var 6: e timme. Ökad dos försämrar leverfunktionen. På grundval av detta läkemedel produceras Panadol och Solpadein, deras dagliga dosering får inte överskrida 4 gram.
 • Naproxen tabletter administreras upp till tre gånger om dagen.

Med kronisk smärta fungerar inte-narkotiska analgetika inte längre eller har en minimal analgetisk effekt. Därför är svaga opiater förskrivna till patienten - Tramadol, Dihydrocodeine, Promedol.

I slutskedet används narkotiska smärtstillande medel med den starkaste effekten, det är Prosidol i piller och injektioner, Fentanyl, Nalorfin. På grundval av Fentanyl produceras en patch som kallas Durogezik, dess åtgärd varar i tre dagar. Men ofta vägrar patienterna att köpa det på grund av den höga kostnaden.

Smärtstillande medel för bukspottkörtelcancer bör väljas av en läkare. Narkotiska analgetika ordineras endast på recept och är föremål för strikt ansvar. I vissa fall komprimerar tumören kraftigt nervändarna och det medför långvarig smärta. Kirurgisk avlägsnande av de drabbade nerverna lindrar också smärta.

Patologi terapi beroende på scenen och platsen

Efter cancercancer i bukspottkörtelcancer, måste onkologen noggrant undersöka alla data om diagnostiska förfaranden, biopsi och patientens allmänna tillstånd för att välja den mest korrekta behandlingsmetoden.

I fall av cancer i första etappen, det vill säga när det inte finns metastaser och bildandet ligger inom orgeln är det mest effektiva sättet att bekämpa detta kirurgi, följt av kemoterapi eller strålningsexponering.

I andra eller tredje etappen används kirurgi vanligtvis i form av palliativ ingrepp. Ibland minskar kemoterapi tumörens storlek, och patienten har därmed större chans att lyckas utföra operationen.

I det sista skedet kan onkologer bara erbjuda ett palliativt behandlingsalternativ som är nödvändigt för att underlätta trivsel och förlänga livet i flera månader.

Biverkningar

Cancer är en av de allvarligaste sjukdomarna, och för att klara det är kraftfulla behandlingsmetoder nödvändiga, vilket ofta orsakar biverkningar och komplikationer. Patienten bör varnas för dem, eftersom det kommer att bidra till att stämma psykologiskt och inte skylla doktorn för hans inkompetens.

 • Under operationen är risken för blödning och postoperativa komplikationer höga. Det är dessa komplikationer som förvärrar prognosen för återhämtning. För att minimera riskerna för postoperativa komplikationer krävs det att alla doktorandens rekommendationer följs och att informera den medicinska personalen om eventuella förändringar i hälsan.
 • Kemoterapi orsakar de flesta komplikationerna. Faktum är att cancer mot cancer orsakar partiell död hos friska celler. Som ett resultat av behandling kan organen för blodbildning, matsmältning och nervsystem skadas. Under kemoterapi själv och under en tid efteråt är patienten orolig för svår illamående, ofta åtföljd av kräkningar, svaghet och aptitlöshet. Det mesta av håret faller kraftigt ut, inflammatoriska processer uppstår och sår bildar sig i munnen.
 • Strålbehandling, förutom allmänna förändringar i välbefinnande, orsakar rodnad, peeling och torrhet i huden vid exponeringsstället.

Biverkningar av behandlingen är mindre uttalade hos de patienter som följer alla råd från en läkare och följer den korrekta kosten i flera månader.

Vad kan du äta?

Att välja rätt diet för kroppscancer kommer att göra det lättare att bära själva sjukdomen och minska biverkningarna av behandlingen.

När man väljer mat och mat bör man överväga några punkter:

 • Maten ska konsumeras över huvud taget kokad och ångad. Ibland har du råd att baka med en minsta mängd fettprodukter.
 • All mat ska vara så mild som möjligt, det vill säga mjuk, renad med tillsats av en minsta dos av salt och utan heta kryddor.
 • Helt måste överge rökt, fet och kryddig mat. Under förbudet alkohol, kolsyrade drycker, starkt kaffe.
 • Fettvarianter av fisk är förbjudna, men det är nödvändigt att äta regelbundet pollock, flundra, gädda.
 • Det rekommenderas att äta mer gröt, grönsaksoppa, omeletter, grytor. Bröd med sjukdomen äter endast torkat.
 • Tillåtna växtfrukter, icke sura sorter. Använd dem råa och bakade.

Du måste äta små måltider, men oftare. Detta läge kommer att ge minsta belastningen på kroppen. Den strängaste kosten bör bibehållas efter operationen, expandera den gradvis och ta hänsyn till alla rekommendationer från läkaren.

Förebyggande och prognos av sjukdomen

Om patienten har en malign process i bukspottkörteln, kan läkare inte ge rosa förutsägelser.

Kräftan i detta organ ger inte ett bestämt symptom under en lång tid, men samtidigt detastas metastaserar. Hur länge en person lever beror på sjukdomsstadiet, lokaliseringen av tumören i organ själv, graden av spridning av cancerceller i hela kroppen.

En undersökning av patienter avslöjade flera mönster:

 • Med spridningen av en tumör utanför organs gränser bor endast 20% av patienterna i 5 år. Men detta är endast möjligt med iakttagande av permanent behandling.
 • Om tumören är inoperabel, lever de i genomsnitt 6 månader.
 • Kemoterapi förlänger i de flesta fall livet med högst 9 månader.
 • Strålningsterapi för bukspottkörtelcancer skjuter upp döden i ett år.
 • När de utför en radikal operation bor de i ungefär två år. Femårsöverlevnad bestäms i högst 45% av fallen.
 • Under palliativa operationer förlängs livslängden med 8-12 månader. Om bestrålningen dessutom utförs, lever patienterna längre med 4 månader.
 • Vid sjukdomens stadium 4 lever inte mer än 5% av befolkningen i mer än ett år, och endast 2% lever längre än fem år.

Risken för sjukdom är mindre:

 • Om en person inte röker.
 • Korrekt matad. Det vill säga vegetabiliska livsmedel, fiskrätter och mjölksyraprodukter finns ständigt närvarande i kosten. Minskar sannolikheten för cancer i bukspottkörteln Gurkmeja, detta kryddor bör läggas till disken.
 • Fungerar inte i farliga industrier.

Och var försiktig med en störande och ständig förändring i hälsa för att konsultera en läkare. Snabb behandling av icke-onkologiska sjukdomar anses också vara förebyggande av maligna processer.

Vem löper risken för bukspottkörtelcancer, kommer den här videon att berätta:

Behandlas bukspottkörtelcancer?

Sjukdomen ligger på 6: e plats bland alla onkologiska sjukdomar. Statistiken är obeveklig. Denna sjukdom påverkar allt fler vuxna.

diagnostik

Vid palpation av buken hos en patient kan en specialist upptäcka en förstorad bukspottkörtel, och pressning på den orsakar smärtsamma känslor.

Ultraljudsundersökning (ultraljudsundersökning) i bukhålorganen anses vara den mest informativa studien, eftersom närvaron av svullnad kan misstas för de bildade stenarna. Ultraljud bekräftar eller utesluter förekomsten av en tumör.

En CT-scan (CT) gör det möjligt att undersöka bukspottkörteln i alla prognoser, undersöka den från alla håll och bestämma parametrarna. Detta är en tillförlitlig metod, vilket innebär röntgenbestrålning. Med hjälp av CT utförs en riktad punktering av den önskade körtelektionen.

Magnetisk resonansbehandling (MR) har liknande egenskaper i CT. Kontraindikation till dess användning är närvaron av metallimplantat i provets kropp.

Alla ovanstående metoder tillåter inte bara att bedöma tumörtillståndet utan också att bestämma närvaron av förekomsten av metastasering.

Ett otvivelaktigt genombrott i diagnosen maligna neoplasmer är en cancerprovare, som medger att närvaron eller frånvaron av cancerceller i kroppen bestäms med hjälp av blod eller urin. Metodens noggrannhet är ca 90%.

 • fibrogastroduodenodoskopi (låter dig se förändringar i magslemhinnan);
 • angiografi (avslöjar förskjutning och sammandragning av blodkärl i det drabbade området);
 • positron emission tomografi (bestämmer platsen för cancer i bukspottkörteln och dess metastasering).

Biopsi är den mest pålitliga diagnostiska metoden. Det drabbade området undersöks under ett mikroskop. En biopsi kan tas med hjälp av en nålpickning i huden, såväl som att använda ett endoskopiskt rör infört genom munnen. Innehållet i materialet gör det möjligt att bestämma huruvida tumören är malign eller godartad.

Med hjälp av ett blodprov för tumörmarkörer kan du också bestämma närvaron av en tumör. Biokemisk analys genomgår signifikanta förändringar. En studie av urin och avföring ger dig möjlighet att identifiera gallpigment.

Stage av cancer

Graden av försummelse av sjukdomen bestäms av följande steg av cancer:

 1. På detta stadium är maligniteten av liten storlek. Det är avgränsat på alla sidor av vävnaderna. Metastasering är inte. I första etappen är det svårt att upptäcka cancer. Ofta är patienten inte medveten om hans närvaro.
 2. Här är en uppdelning i två underarter. Först: tumören sprider sig till närliggande vävnader och påverkar gallgången och duodenum. Den andra underarten: tumörer påverkar lymfsystemet och dess noder.
 3. Antalet metastasin ökar. De sträcker sig till magen, mjälten och tjocktarmen, som påverkar nerverna och blodkärlen.
 4. Bukspottkörtelcancer sprider sig genom lymfkörtlarna till andra vitala organ. Grad 4 cancer påverkar lungorna, leveren och njurarna.

Behandlingsalternativ

Många experter anser att kirurgi är den enda korrekta behandlingen för cancer. Det finns emellertid vissa funktioner i behandlingen av varje steg.

Följande behandlingsmetoder är effektiva vid etapperna 1 och 2 i bukspottskörtelcancer:

 • Kirurgisk ingrepp är avlägsnandet av den drabbade delen av körteln och omgivande vävnader (en del av gallblåsan, 12 duodenalsår, lymfkörtlar), vilket utesluter deras nederlag i framtiden. Enligt statistiken är denna operation framgångsrik.
 • Strålbehandling. Det utförs genom strålningsexponering av en malign neoplasm tillsammans med närliggande vävnader. Det hjälper till att ta bort cancerceller.
 • Kemoterapi. Denna metod för behandling är föreskriven efter operation och är ett läkemedel. Sådana läkemedel som gemcitabin, irinotekan och karboplatin används.
 • Strålkirurgi. Det representerar användningen av det radiokirurgiska CyberKnife-systemet. Denna metod är den mest moderna, säkra och smärtfria.

Cancer Grade 3 behandlas på följande sätt:

 • kirurgisk ingrepp (eliminering av gallhögt blodtryck);
 • palliativ behandling (eliminerar symtomen på sjukdomen, nämligen smärta);
 • monokemoterapi (användning av enskilda droger);
 • kombinationskemoterapi (användning av två eller flera cytostatika samtidigt);
 • radiokemoterapi;
 • strålbehandling (joniserande strålning används).

Följande metoder, som gäller för steg 4, har en bra effekt:

 • kirurgisk ingrepp (avlopp av gallgången);
 • kombination kemoterapi;
 • kemoterapi;
 • hormonbehandling.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk ingrepp, för närvarande, är det mest effektiva sättet att ta bort en tumör.

Laparoskopisk kirurgi utförs för att detektera tumörer och metastaser. En främre bukväggen skärs upp, ett laparoskop sätts in i öppningen, tack vare vilken en specialist undersöker omfattningen av bukspottkörteln. Om metastaser detekteras avlägsnas inte tumören.

Operation Whipple är väldigt populär. Det utförs när endast huvudet i bukspottkörteln påverkas. Den avlägsnas tillsammans med en del av magen, tolvfingertarmen, gallblåsan och närliggande lymfkörtlar. Cancer sprider sig snabbt, så det finns ett behov av att ta bort intilliggande vävnader. Denna typ av ingrepp utförs inte i 4 steg.

Om en malign neoplasm är lokaliserad i den kaudala delen av körteln, gör specialisterna ett beslut att genomföra distal pankreathektomi. Kärnan i detta ingrepp är att avlägsna det drabbade området tillsammans med mjälten.

När hela bukspottkörteln påverkas av cancer och det finns flera foci av det, vilket är karakteristiskt för steg 4, är det meningsfullt att behandla patienten genom total pankreathektomi. Körteln och praktiskt taget alla dess omgivande organ är helt borttagna (en del av tunntarmen och magen, gallblåsan, milt och lymfkörtlar).

Hur behandlas lokal ooperativ bukspottskörtelcancer?

Lokal inoperabel cancer är hänförd till klass 3 neoplasmer. Kombinationen av små doser kemoterapi och strålbehandling är lämplig här.

Denna kombination kan minska smärta och risken för att sprida cancer. Kombination med kemoterapi kan öka strålningens effektivitet och minska risken för metastasering.

Cancerbehandling med metastaser

Metastaser är en cancerskada, som ligger långt ifrån den primära. Maligna celler sprider sig genom lymfatiska och cirkulatoriska kanaler. Detta är i regel den 4: e etappen av en lesion.

Kombinationen av flera metoder samtidigt ger en positiv effekt. Det här är de senaste kemoterapidrogen, strålning, hormonbehandling och immunterapi.

Kirurgisk ingrepp är lämplig för enskilda metastaser. Det mest fördelaktiga resultatet observeras vid användning av radiokirurgi.

Kemoterapi behandling

Kemoterapi är en läkemedelsbehandling som använder mediciner. Det utförs både på 1 och på 4 stadier av en sjukdom. Läkemedel träder in i kroppen genom intravenös administrering. Som ett resultat av deras spridning i blodomloppet når drogerna cancercellerna och förstör dem.

Behandling är en kursskaraktär och beror på graden av försummelse av sjukdomen. Denna procedur utförs både på sjukhusvistare och hos personer på daghospitalet.

Adjuverande kemoterapi börjar efter kirurgisk excision av cancerplatsen.

För närvarande används följande generationsgenererade läkemedel:

 • gemcitabin, det nyaste läkemedlet, har den mest betydande antitumöraktiviteten, minskar smärta, förbättrar den totala hälsan.
 • mitomycin C;
 • ifosfamid;
 • cisplatin;
 • 5 - fluorouracil, har den lägsta antitumöraktiviteten bland ovanstående läkemedel.

Första linjens kemoterapi ordineras när cancer går utöver körteln. Den vanligaste och mest effektiva metoden här är kombinationen av gemcitabin med andra läkemedel (erlotinib, cisplatin, fluorouracil, oxaliplatin, capecitabin).

Second-line kemoterapi utförs när den tidigare metoden inte har visat sin effektivitet och om patientens tillstånd inte utesluter ytterligare behandling. Kombinationer som 5-FU och oxaliplatin används.

Vad är biverkningarna av behandlingen?

Varje läkemedel som används vid behandling av cancer, i en grad eller annat, har sina särskilda effekter.

Deras negativa inverkan på människor kan beskrivas som generell sjukdom, håravfall, illamående, kräkningar och intestinal upprördhet. Signifikant minskad immunitet. Patienten blir mottaglig för infektionssjukdomar.

Under läkemedlets verkan reduceras bildningen av leukocyter, blodplättar och erytrocyter, vilket leder till utseende av blåmärken.

mat

Nutrition av patienter har en viktig roll vid behandling av cancer och efterföljande rehabilitering. Det rekommenderas att helt och hållet eliminera från din kost alkohol, kaffe, kakao, färskt bröd, läsk, koncentrerad juice, bananer, druvor, saltade, stekt, sylt och rökt produkter, ägg, konserver.

Mat bör endast ligga vid rumstemperatur. Stekt mat ersätts med kokt eller ångad.

Godtagbar användning av fettfattiga sorter av kött och fisk, men i begränsade kvantiteter. Användningen av surmjölk och mejeriprodukter är begränsad. Spannmål används i välkokt form. Mängden vätskekonsumtion måste vara minst två liter.

utsikterna

På grund av det faktum att det är möjligt att identifiera cancer i de senare stegen (3-4) är prognosen generellt ogynnsam. Det är möjligt att endast ta bort en malign neoplasma i 20% av fallen, en femårig överlevnad i 10% av fallen. För det mesta kan cancer inte fullständigt botas, och behandlingen syftar till att eliminera dess symtom. Den främsta orsaken till dödligheten är återfallet av resultatet. De flesta patienter dör inom ett år.

I det fall då tumören inte kan avlägsnas upprätthåller kärnan i behandlingen patientens liv under de mest bekväma förhållandena. För det första - det är anestesi. Cancer grad 4 behandlas praktiskt taget inte.