728 x 90

Vilken typ av läkare gör ultraljud?

Vet inte vilken läkare som ska kontakta?

Vi kommer snabbt hitta dig rätt specialist och klinik!

Ultraljud (ultraljud) har nu blivit den mest populära metoden för att studera de mänskliga kroppens morfologiska strukturer och funktioner. Ultraljud är en diagnostisk metod som kan användas för att utvärdera förändringar i morfologin (struktur) hos ett organ, vilket oftast är nödvändigt, och dess funktion. Läkaren som utför en sådan studie kallas en ultraljudsdiagnostisk specialist (ultraljud) läkare.

Rätten att utföra ultraljudsdiagnostik kan få en doktor av någon specialitet, grundläggande eller smal, efter att ha passerat lämplig träning. För det första är det nödvändigt att slutföra en primär specialisering inom fyra månader, skaffa ett certifikat för en ultraljudsskanner och sedan regelbundet genomgå utbildning för att upprätthålla yrkeskompetens.

Ultraljud av olika organ och system är specifikt. För att kvalitativt genomföra en studie av ett organ behövs mycket erfarenhet inom detta område. Därför är det inom specialen själv en smal specialisering av ultraljuds läkare möjligt bland de så kallade universella ultraljudsdiagnosspecialisterna.

Studie av hjärtan och blodkärlen

Ultraljud i hjärtat och blodkärl är kanske det svåraste avsnittet av ultraljud. En läkare som utför en ultraljud i hjärtat och gör en slutsats - en kardiolog.

Hjärtets ultraljud hjälper till att identifiera förändringar i hjärtmuskulaturens struktur, hjärtkammarens volym, tjockleken på partitionerna, förändringar i hjärtklaffarna, tillståndet för de proximala sektionerna av stora kärl, närvaron av effusion i hjärtsäcken.

För ultraljud i hjärtat och blodkärl används speciella enheter med Doppler-effekten, och studien kallas dopplerografi. Denna metod används för att studera intrakardiell hemodynamik (typen av blodflöde inuti hjärtat), blodflödet i kärlen, inklusive själva hjärtat.

Sköldkörtelundersökning

Ultraljud av sköldkörteln är den första och praktiskt taget den enda instrumentala undersökningen av sköldkörteln, som i stor utsträckning används för att diagnostisera tillståndet hos vävnaderna hos detta organ. Ultraljud av sköldkörteln gör en endokrinolog. Därför försöker endokrinologer alltmer att få en specialisering i ultraljud och använda denna metod för att identifiera tillståndet hos de endokrina körtlarna. I konventionella kliniker och stadssjukhus utförs denna relativt enkla studie av både endokrinologer och universella ultraljudsspecialister.

Undersökning av bukorganen

Ultraljudsundersökningen av bukorgarna är den mest omfattande ultraljudsområdet. Det utförs av både universella specialister av ultraljud och smala gastroenterologer, hepatologer.

Njurundersökning

Ultraljud av njurarna och deras kärl utförs huvudsakligen av universella ultraljudsspecialister.

Hjärnforskning

undersökning av hjärnan och blodkärl för vuxna patienter sker genom tinningbenet av skallen, barnen de första månaderna i livet - genom fontanelles (neurosonography).

Studien utförs som regel av en specialutbildad läkare. Ultraljud av hjärnan för barn gör barns neurolog. En ultraljud i hjärnan av en vuxen görs av en neurokirurg.

Studien av bäckenorganen

En av delarna av ultraljud är diagnosen bäckenorganen (äggstockar, livmodern, blåsan). Det utförs med både en normal transabdominal sensor och en vaginalsensor. De mest kvalificerade data från en sådan studie kan tolkas av en specialist i ultraljud som är kvalificerad av en gynekolog. Denna läkare gör en ultraljud av bäckenorganen för både kvinnor och män.

Vad heter läkare i ultraljudsundersökningsrummet?

God dag! Säg mig, snälla, vad heter läkaren som gör ultraljudet? Är detta en separat specialitet eller kan en vanlig terapeut göra undersökningen? Vad tycker du att den bästa specialisten på detta område ser ut?

Doktors svar:

En specialist som utför ultraljudsdiagnostik av inre organ och mjukvävnad kallas ultraljudsläkare. För att göra detta borde han först få en grundläggande medicinsk utbildning och sedan specialisera sig i ultraljudsundersökningsmetoder.

I multidisciplinära kliniker har de flesta läkemedel för ultraljudsdiagnostik specialiserad medicinsk specialisering, det här är det bästa alternativet när man utför mycket riktade diagnostiska metoder. Gynekologen utför till exempel en studie av reproduktionssystemet hos kvinnor, en gastroenterolog undersöker mag-tarmkanalen. Om det krävs en ultraljudsskanning med samtidig biopsi av området för patologiskt förändrad vävnad, är det bättre om detta är en kirurg som har genomgått speciell certifiering med ultraljudsundersökningar.

Specialisten som arbetar i ultraljudsundersökningsrummet på små sjukhus är i de flesta fall en terapeut som har omfattande kunskaper om olika typer av patologi. Resultaten av studien beror ofta på diagnostikens erfarenhet, och detta gäller inte bara området för ultraljudsdisposition, men också omfattningen av det kliniska arbetet. På grundval av ultraljudsundersökningsdata gör den medicinska diagnosen en preliminär slutsats om en viss patologi och rekommenderar andra hjälpmetoder för undersökning.

Vad heter doktorn som gör ultraljudet?

Vilken typ av läkare gör ultraljud?

Doktor ultraljud diagnos. Hans uppgift är att genomföra de nödvändiga diagnostiska undersökningarna med hjälp av ultraljudsmetoder.

Ultraljud används ofta i gynekologi och obstetriker, såväl som i kardiologi, onkologi, abdominala undersökningar och så vidare.

Vi, i Ryssland, blev vana vid namnet på den läkare som gör ultraljudsstudien - DOCTIC (ultraljudsdiagnostik), säger folk, doktor - ultraljud.

En ultraljudsläkare har rätt att arbeta efter att ha erhållit kvalifikationer och studerar i denna specialitet, för att få tillgång till det - ett specialintyg som utfärdas i 5 år.

Denna specialitet hör till doktorerna av funktionell diagnostik och är indelad i specialiseringar: ekkokardiografi, ultraljud i buken, USDG - ultraljuds vaskulär scanning (BCA - brakiocephalic - huvud och nackkärl, nedre extremiteter).

I USA kallas ultraljud ultraljud och sonografer kallas läkare.

Doktorns roll i ultraljud vid korrekt diagnos av sjukdomar

I modern medicin utvecklas varje år flera dussintals nya sätt att diagnostisera sjukdomar. De flesta metoderna förblir i vetenskapliga institutioners väggar, men vissa kommer till medicinsk praxis. Så till exempel, på mitten av 70-talet av förra seklet, blev undersökningen av patienter som använder ultraljudsstrålning, som inte har förlorat sin relevans idag, ganska populär. Vem gör detta förfarande? Vad heter doktorns ansvar för avkodning av ultraljudsresultat (ultraljud)? Och vem gör slutligen diagnosen? I artikeln kommer vi att svara på alla yttranden och några andra frågor.

I algoritmen för att arbeta med patienter som antas idag är ultraljudsläkaren en viktig specialist i den primära medicinska enheten, vars roll inte kan överskattas. Med denna diagnostiska metod kan du klargöra de flesta diagnoser som verkligen hjälper till att rädda liv. Ofta uppträder upptäckten av allvarliga sjukdomar redan innan kliniska symtom påbörjas.

Det verkar som att ultraljud är det enklaste förfarandet, ordern för deltagande, som inte borde höja frågor. Patienterna bör emellertid känna till ett antal viktiga detaljer som få människor tänkte på. I vissa fall kan de spara flera timmar eller till och med dagar, och ibland rädda liv.

Vad heter doktorn som gör ultraljudet: vem är han och vad han gör

Vid första anblicken kan det verka som att läkare som utför ultraljudsprov upptar samma position, men det är inte så. Det beror helt på storleken på den medicinska anläggningen och specifikationen.

Officiellt, posten som läkare som ansvarar för ultraljudsundersökningen låter som en "funktionell diagnostikläkare" eller "ultraljudsdiagnosläkare". Beroende på specifikationen hos en medicinsk specialist kan ett anatomiskt område läggas till vakansnamnet, vars studie utförs av en specifik uziolog. Denna lista innehåller:

 • bukorgan;
 • bäckenorganen;
 • hjärtområde
 • huvud eller nackkärl;
 • sköldkörtel och liknande.

Detta uttalande gäller endast i Ryssland, eftersom situationen är något annorlunda i västliga stater. I europeiska länder och USA har ultraljuds läkare upphört att existera flera årtionden sedan - varje specialist har sin egen apparat och har färdigheter att använda den. Av detta skäl är det inte nödvändigt med separata sonologer som skulle genomföra denna studie.

Vad ligger i läkarens ultraljuds kompetens

I det ryska sammanhanget är kompetensen hos en ultraljudsläkare ett ganska vagt koncept som svar på en begäran att beskriva vilket inte alltid är möjligt att ge ett tydligt och förståeligt svar. I arbetsbeskrivningen anges att läkarmottagningens ultraljudsdiagnostik är inblandad i diagnostiska studier och ger slutsatser om studien.

Beroende på specifikationen för den medicinska institutionen och den utrustning som används kan listan över diagnostiska former vara olika. I stora vaskulära centra och specialiserade avdelningar kan komplexa studier genomföras med hjälp av kontrastmedia, men banala undersökningar, såsom ultraljudsbildning av sköldkörteln eller ultraljudsdoppler-ultraljud av huvudets kärl, utförs vanligtvis.

Vilka grupper av sjukdomar diagnostiserar han

I enlighet med gällande normer och regler är läkaren av ultraljudsdiagnostik en "extra" specialist som deltar i patologins beskrivning, men inte i diagnosen. Ultraljud är en visualiseringsteknik som hjälper till att bedöma tillståndet hos interna organ, inklusive:

 • storlek;
 • stycken;
 • konsistens;
 • närvaron av stenar och mycket mer.

I vissa fall utförs en ultraljudsskanning av en vaskulär kirurg eller en obstetrikare-gynekolog. Så, om den senare utför ultraljud under graviditeten, har han rätt att göra en diagnos. Om vi ​​talar om vaskulära patologier är det möjligt att klargöra förekomsten av blodproppar, stenos och andra anatomiska förändringar.

Sjukdomar av vilka organ som diagnostiseras av en ultraljudsläkare

Tack vare förbättringen av moderna ultraljudsenheter som använder ultraljudsvågor kan alla parenkymala organ undersökas: lever och mjälte med ultraljud i bukhålan, livmodern eller prostatan genom att skanna bäckenorganen, sköldkörteln, blodkärlen och så vidare.

I vissa fall kan intilliggande organ störa det som det är svårt att se organet tydligt. I det här fallet utför i stora medicinska diagnostiska institutioner kontraststudier relaterade till ytterligare metoder.

I allmänhet svaret på frågan "Vad är en läkare för ultraljudsdiagnostik?" Är enkelt - det är en tvärvetenskaplig specialist som hjälper till att göra och specificera diagnosen. Utan sin hjälp är det inte möjligt att genomföra en kompetent patogenetisk terapi.

Vilka är de mest populära diagnosområdena?

Idag är det extremt svårt att dra slutsatser om de mest populära områdena i diagnosen med ultraljud, eftersom tekniken används överallt. Specialisering i ultraljud försöker få fler och fler läkare att förbättra kvaliteten på tjänsten.

Trots det visar praktiken att operatörer och obstetrikare och gynekologer är mest intresserade av själva själva utredningen. På grund av det faktum att förfarandet utförs oberoende, kan en specialist på ett bättre sätt bestämma och klargöra patologin.

Ett av de mest intressanta och lovande områdena inom medicinsk industri är förhållandet mellan kirurgi och ultraljudsdiagnostik. Det finns förfaranden för att ta en biopsi under kontroll av en ultraljudsenhet och markering av operativfältet, men sådana komplexa manipuleringar kan utföras av enheter.

När ska man kontakta en ultraljudsspecialist

Ultraljud är en enkel, snabb och bekväm (icke-invasiv) metod för att utvärdera tillståndet hos interna organ. Dess princip bygger på egenskaperna hos ultraljudsvågor, vilka emitteras i riktning mot det undersökta området av kroppen. Naturen av reflektionen av vågorna från vävnaderna är fixerad av en speciell sensor, konverterad och överförd till arbetsstationens bildskärm i form av en klar svartvitt bild. Och uziologen drar redan slutsatser om förekomst eller frånvaro av patologier baserat på analysen av den erhållna bilden.

Självreferens till en ultraljudsspecialist är inte precis rätt steg. Huvudskälet till att besöka en diagnostiker är ett hänskjutande från en annan läkare. Om de kommer till en ultraljud på egen begäran, får de "torr" information om interna organ - diagnosen kommer inte att göras.

I vissa fall kan självredovisning till en ultraljudsperspektiv vara motiverad. Förteckningen över dessa skäl innefattar de som nödvändigtvis innebär att förfarandet går igenom:

 • sjukhusvistelse på sjukhuset
 • genomföra en tvärvetenskaplig medicinsk forskning;
 • preliminär undersökning innan du besöker den övervakande läkaren för den underliggande sjukdomen
 • få vägbeskrivning till ett sanatorium och liknande.

Övning visar att läkare föreskriver ultraljudsdiagnostik, vilket är nödvändigt enligt statens normer. Att ha händer de resultat som gavs av experten, sparas tid.

Tyvärr föredrar vissa behandlande läkare bara att arbeta med specifika uziologami, så patienten kan skickas för återcanning. Det är därför inte rekommenderat att göra ett självständigt beslut om undersökningen, det är bättre att först få ett hänskjutande från den behandlande läkaren.

Hur doktorn utför en ultraljudsdiagnos

Reglerna för att få ultraljudsläkare kan variera i en viss sjukvårdsinstitution, men följer ofta följande principer:

 • den närmaste doktorns riktning studeras - denna information bidrar till att uppnå en sannolik lokalisering av det patologiska fokuset, som särskild uppmärksamhet bör ägnas åt;
 • patienten blir frågad om sjukdomsförloppet, anledningen är lik den föregående punkten;
 • själva forskningen utförs;
 • utfärdat en slutsats om resultaten av studien.

Procedurens varaktighet beror på omfattningen av studien, på den grupp av organ som bedömts, på den valda metoden. I genomsnitt går sessionens längd inte över 40 minuter. Ibland kan det till exempel med införandet av ett kontrastmedel vara längre (du måste vänta tills ämnet sprider sig i det vaskulära nätverket). De långsamma metoderna inkluderar också de när en process utvärderas i dynamik. Som ett exempel, ultraljud av gallblåsan med funktionellt test, som utförs i fyra steg. En sonolog bedömer objektets tillstånd utan belastning och efter att ha tagit en koleretisk frukost i tre olika tillvägagångssätt. En sådan händelse kan ta två timmar.

Det bör förstås att diagnostikern i slutsatsen inte indikerar diagnosen - det är den behandlande läkarens prerogativ. En läkare som utför en ultraljudsskanning beskriver bara de inre organens tillstånd för att bedöma arten och intensiteten hos den patologiska processen.

Principer för avkodning resultat

En av de största nackdelarna med ultraljudsdiagnostik är det faktum att studien är subjektiv: vilken en specialist såg kanske inte ser den andra. Det är av den anledningen att det är bättre om läkaren direkt skannar skanningen.

Avkodning av analysresultaten är enkel. Sammanfattningsvis anges dimensionerna hos de undersökta organen, förekomsten av utländska inklusioner eller stenar, "beteende" för kroppens interna media och liknande. På grund av detta utvärderar läkaren kroppens tillstånd.

I allmänhet är det inte så viktigt vilken titel som läkaren som utför ultraljudet, kvaliteten på den utförs diagnostiska proceduren är mycket viktigare, eftersom patientens liv och hälsa kan bero på det.

Vem är läkare med ultraljudsdisposition (ultraljud), och vad gör han?

Ultraljud är en ultraljudsdisposition utförd med hjälp av specialutrustning. Den specialist som gör diagnosen kallas en ultraljudsläkare. Förutom diagnostikförfarandet är hans uppgift att ge råd om ytterligare metoder för undersökning. Det kan vara laboratorietester eller instrumentella metoder för forskning som används för att klargöra diagnosen i varje enskilt fall.

En sådan studie låter dig identifiera sjukdomar eller patologier i de tidiga utvecklingsstadierna, eventuellt före de klara kliniska manifestationerna. Procedurens varaktighet beror på de undersökta organen och kroppssystemet men överstiger inte totalt 40 minuter. För att uppnå mer tillförlitliga och korrekta data rekommenderas det i vissa fall att tillämpa ytterligare metoder för diagnostisk forskning.

När utförs en ultraljud?

En ultraljudstudie är en icke-invasiv undersökningsmetod som låter dig studera en persons inre organ och bestämma eventuella sjukdomar eller patologier. Hur får du information om organens tillstånd? Ultraljudsmetoden är baserad på effekten av ultraljudsvågor som reflekteras från de undersökta organen. Förfarandet utförs med hjälp av en speciell sensor. Det producerar ultraljudsvågor och får en reflektion som visas på bildskärmskärmen på enheten som behandlar data.

För att erhålla en sådan bild styrs sensorn över huden i området av det organ som undersöks. Visualiseringen av organ görs i avsnittet. På skärmen är de målade i olika nyanser - vätskan är markerad i gråa, täta vävnader - vita, och bilderna på de inre organen i närheten är markerade i gråaktiga.

Ett särdrag hos denna forskningsmetod är perfekt säkerhet och harmlöshet, i motsats till röntgenforskning, som bygger på strålningsexponering. Övningen av att använda ultraljud visar att inga komplikationer har registrerats i samband med denna procedur.

Med hjälp av ultraljud kan läkare undersöka följande organ:

Ett av de viktiga och allmänt använda ultraljudsområdena är att övervaka graviditeten. Efter 4 veckors graviditet övervakar ultraljuds läkare utvecklingen av fostret i livmodern. Detta är den enda forskningsmetoden som är tillåten för användning under graviditeten, eftersom ingen beräknad tomografi eller röntgenstrålning inte kan användas under graviditeten. Under de första dagarna efter barnets födelse används en ultraljudsskanning för att studera sin hjärna för närvaron av vissa patologier.

Övervakning av graviditet är en av de prioriterade uppgifterna hos ultraljudsdisplayer

Huvudfunktionerna hos doktorns ultraljud

Vilken typ av läkare gör ultraljud? Specialiseringen av doktorn är direkt relaterad till hans huvudprofil. Sålunda utförs en ultraljudsundersökning av kardiovaskulärsystemet av en vaskulär kirurg, och bäckenorganen undersöks vanligtvis av en gynekolog. Således måste ultraljudsläkare förutom sin huvudsakliga specialitet för ultraljudsdispositioner ha en lämplig specialisering, men de förskriver inte och utförs inte.

Om läkaren har relevant erfarenhet kan han utföra en biopsi. Detta är ett obligatoriskt förfarande för detektering av tumörer i organen. Genom en sådan undersökning kan du diagnostisera sjukdomar i mag-tarmkanalen, sköldkörteln, organen i det urogenitala systemet för män och kvinnor etc.

Vid graviditetsscreening bestäms följande parametrar:

 • beräknat leveransdatum
 • fosterposition i livmodern;
 • funktioner hos fostret;
 • gestationsåldern;
 • tillstånd och plats för bindning av moderkakan.

Kvaliteten på utrustningen och dess kapacitet, liksom erfarenheten av en specialist, påverkar direkt resultatet av undersökningen. Vad som är viktigt är hur väl patienten förbereder sig för förfarandet.

För att göra detta, några dagar före förfarandet, är vissa livsmedel som orsakar ökad gasbildning undantagen från kosten. Dessa inkluderar: alla baljväxter, svartbröd, läsk, druvor, äpplen.

Dessutom rekommenderas att man tar aktivt kol. Den sista måltiden ska utföras 20 timmar före förfarandet. Om organen i genitourinary systemet ska undersökas, utförs proceduren med en fylld blåsan. För att göra detta är det tillräckligt att dricka vatten och inte tömma blåsan innan den genomgår proceduren. Om det finns speciella rekommendationer, ska läkaren meddela dem.

Vad heter doktorn som gör ultraljudet

Spara tid och se inte annonser med Knowledge Plus

Spara tid och se inte annonser med Knowledge Plus

Svaret

Svaret ges

Anslut Knowledge Plus för att få tillgång till alla svar. Snabbt, utan reklam och raster!

Missa inte det viktiga - anslut Knowledge Plus för att se svaret just nu.

Titta på videon för att komma åt svaret

Åh nej!
Response Views är över

Anslut Knowledge Plus för att få tillgång till alla svar. Snabbt, utan reklam och raster!

Missa inte det viktiga - anslut Knowledge Plus för att se svaret just nu.

Vad heter doktorn som gör ultraljudet

Frågan publicerades den 04/05/2017 01:03:18

Specialist, en läkare som arbetar med ultraljud.
================================================== ======
Bra studie!

Det kallas en uzist eller en funktionell diagnostisk specialist, en ultraljudspraktiker, eller du kan fortfarande säga en diagnostiker.

Om du tvivlar på svarets korrekthet eller det helt enkelt inte finns kan du försöka använda sökningen på webbplatsen och hitta liknande frågor om ämnet i världen eller fråga din fråga och få ett svar om några minuter.

Vad heter doktorn som gör ultraljudet?

Vilken typ av läkare gör ultraljud?

Doktor ultraljud diagnos. Hans uppgift är att genomföra de nödvändiga diagnostiska undersökningarna med hjälp av ultraljudsmetoder. Ultraljud används ofta i gynekologi och obstetriker, såväl som i kardiologi, onkologi, abdominala undersökningar och så vidare.

Läkaren som gör ultraljudet kallas en ultraljudsspecialist, en läkare som arbetar med ultraljud. En läkare som gör en ultraljudsskanning borde ha generell medicinsk kvalifikation och omfattande erfarenhet av arbete, men det är inte alltid fallet, till exempel en kardiolog gör en ultraljud i hjärtat och en hjärt-kärlsjukdom gör en ultraljud av hjärt-kärlsjukdomar. Därför måste ultraljudspersonal höja sin kompetens från tid till annan, eftersom det som vanligt förekommer i många regioner att det bara finns en ultraljudsenhet i kliniken.

Vilken läkare gör en ultraljud? Vem ska du kontakta?

Vilken typ av läkare gör en ultraljud - många patienter bryr sig, och bara nyfiken människor. Och det kallas helt enkelt en ultraljudsspecialist. Läkare som sysslar med ultraljudsforskning utgör en separat doktorlek, som med tiden blir mer och mer populär. Sådan uppmärksamhet beror på det faktum att tekniken förbättras, expanderar ultraljudsenheten dess funktionalitet och kan bestämma sjukdomen i de tidiga stadierna. Vilken läkare beror ultraljudet självklart på specifikationerna för den medicinska institutionen själv eller dess avdelning.

Till exempel i kardiovaskulära kliniker utförs denna studie inte bara av en ultraljudspecialist, han är också en vaskulär kirurg. I kliniken är en sådan specialist ofta en och har en allmän medicinsk kvalifikation.

En stor roll i forskningens kvalitet spelas av doktorens erfarenhet, och naturligtvis utrustningen hos enheten. Ju dyrare och mycket mer funktionell enheten, desto bättre. Situationen är annorlunda i små städer där ultraljudsmaskinen är en för hela området och vilken typ av läkare gör ultraljudet - som Gud vill.

Här är problemet brist på konkurrens hos ultraljudspersonal, avsaknad av ersatt läkare, i sådana städer är en läkare specialiserad på ultraljud och utbildad på denna enhet en.

Ultraljudläkare

En ultraljudläkare är en specialist som diagnostiserar sjukdomar och olika tillstånd hos människokroppen med hjälp av ultraljudsdisposition eller sonografi.

Sonografi kallas ofta ultraljudsbehandling, en ultraljudsläkare använder en enhet som är känd som en sensor som rör sig över hudens yta för att fånga bilder av kroppens underliggande strukturer.

Det avger högfrekvent ljud som inte uppfattas av mänskliga öron, och den erhållna informationen ger detaljerade bilder som är korrekta beträffande konsistens, form och struktur hos kroppens och mjukvävnadens organ. En ultraljudsläkare utvärderar resultaten av en ultraljudsundersökning för att diagnostisera hälsoproblem för patienten.

Vilka delar av kroppen diagnostiserar ultraljudsläkaren?

En ultraljudsläkare diagnostiserar främst mjuka vävnader, men kan användas för att visualisera nästan alla kroppsvävnader och organ.

En ultraljudsläkare diagnostiserar muskelsjukdomar, ledband, senor och leder, hjärnan och ryggmärgen, bukorganen, njurarna, lever och bukspottkörteln, bröst, hjärta, blodkärl.

Sjukdomar som diagnostiseras av en ultraljudsläkare

Magsjukdomar

En ultraljudstekniker diagnostiserar en patients buksjukdom för att skanna mjuka vävnader, organ och blodkärl i detta område av kroppen. En buk ultraljud hjälper till vid diagnos och behandling av medicinska problem i samband med urinvägar, njurar och manliga reproduktionsorgan.

Förutom dessa används det för att utvärdera bukspottkörteln och gallblåsan, såväl som lever, mjälte och andra bukomponenter. Det är en säker och icke-invasiv metod att undersöka buksmärtor och ödem, observera tillstånd som cystor, godartade tumörer, gallstenar och levercirros.

En buk ultraljud utförs också för att identifiera blockeringar, plack och blodproppar i abdominalartärer och vener hos patienter. Förutom diagnostikarbete kan de ge visuell ultraljudsrådgivning under biopsi och andra invasiva förfaranden.

Det producerar också blodkroppsbildning i realtid, tarmrörelse och rörelse av inre organ som orsakas av andning.

Bröstsjukdomar

Bröst ultraljud är ett vanligt tillägg till cancer screening eftersom det ger bra bilder på alla delar av bröstet, inklusive de som är svåra att se på ett mammogram.

Ultraljudsspecialister som specialiserar sig på detta område utför extra bildbehandling för kvinnor med ett tätt bröstkorg, där cancer kan vara svårare att upptäcka med användning av mammografi. Deras bilder bidrar ofta till att skilja cystor fyllda med vätska från fasta massor.

Bröstsonografi minskar behovet av biopsi och ger visuell rådgivning i realtid under de biopsier som identifieras som nödvändigt.

Sjukdomar i nervsystemet

Neurosonographs ger viktiga data för att hjälpa till att bedöma problem som påverkar hjärnan, ryggmärgen och närliggande områden. Neurosonografi används ofta för att studera blodflödet genom kärlen i nervsystemet och att identifiera och förstå störningar som stroke, hjärnskada, hjärntumörer och aneurysm. Neurosonographs kan också avbilda patienter med ryggradssjukdomar och centrala nervsystemet, inklusive förlamning, multipel skleros, hernierade skivor, komprimerade kotlar och myelit. De skannar ofta patienter med smärta och begränsad rörlighet och kan ge tidig upptäckt av aneurysm eller stroke.

Sjukdomar hos det kvinnliga reproduktionssystemet

Gynekologisk ultraljud ger bilder av bäckenorganen, medan gravida kvinnor använder obstetrisk ultraljud för att övervaka det utvecklande fostrets hälsa.

Dessa tekniker ger en bekräftelse på graviditeten, kontrollerar fostrets tillväxt och utveckling, utför mätningar för att bestämma graviditetsåldern, bestämma fostrets position, bedöma placentan och leta efter eventuella abnormiteter.

En ultraljudsläkare identifierar också fall av flera graviditeter och ger föräldrar första visuell kontakt med sitt ofödda barn. I icke-gravida kvinnor används bildbehandling för att bedöma problem som endometrios, livmoderfibroider, cyster i äggstockarna, ektopisk graviditet och cancer.

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet

Ekkokardiografi använder ultraljudsteknik för att utvärdera strukturen och dynamisk funktion av blodflödet till och från hjärtat, såväl som hjärtventiler och andra komponenter i hjärt-kärlsystemet. Denna typ av ultraljud kallas ett ekkokardiogram eller helt enkelt ett eko.

Ögonsjukdomar

Oftalmisk ultraljud kan upptäcka en mängd olika abnormiteter och kan hjälpa till att optimera behandlingen av vissa av dessa tillstånd. Det ger en effektiv metod för observation i ögonen när en grå starr eller glasögonblåsa inte tillåter att undersöka ögat.

Oftalmiska sonografer skannar vanligtvis med patienter som ligger i ett svagt upplyst rum och bör vara försiktig när ögat är skadat. En ultraljudsläkare kan välja mellan fem olika ultraljudsskanningar beroende på vilka avvikelser eller vilket förfarande som utförs. Exempelvis kan avsökning innefatta mätning av storlek, tjocklek eller krökning av ögonkomponenter. Studien kan också ge en fullständig översikt över hela ögonlocket och kan istället utvärdera blodflödet och blodcirkulationen bland andra parametrar.

Vaskulära sjukdomar

Vaskulär sonografi använder ultraljudsavbildning för att bedöma kroppens cirkulationssystem. Den vaskulära ultraljudspersonalen använder olika ultraljudsprocedurer och kliniska undersökningsmetoder för att utvärdera puls och blodflöde i vävnader och organ, inklusive hjärnan, magen och lemmarna. Realtidsbilder av vaskulära sonografer är viktiga för att förstå många störningar och ge ett säkert, icke-invasivt sätt att hjälpa läkare att diagnostisera kärlproblem, med undantag för hjärtat. Vilka symptom ska konsultera en ultraljud i läkare

Vanligtvis är en annan specialist, som en kirurg, för blindtarmsinflammation eller gynekolog, för misstänkt graviditet, hänvisad till ultraljudsskanningen till läkaren.

Men någon kan själv vända sig till denna specialist och få sin kvalificerade åsikt, och efter att ha hittat problemet kan han vända sig till en läkare som specialiserat sig på att behandla denna sjukdom. Indikationer för ultraljud är:

 • försenad menstruation
 • misstanke om buk tumörer;
 • känslan av bitterhet i munnen;
 • känsla av full mage
 • utvidgning av sköldkörteln;
 • inflammation i prostata
 • övervaka effektiviteten av behandlingen
 • vid gravida och ammande bröstundersökningar etc.

Ultraljudsdiagnostiska metoder

I en transvaginal ultraljud placeras en trollsticka i kvinnlig vagina för att få de bästa bilderna på hennes livmoder och äggstockar. "Transvaginal" betyder "genom slidan". Detta är en intern inspektion. Till skillnad från konventionell buk- eller bäckens ultraljud, där ultraljudspinnen eller omvandlaren befinner sig på utsidan av bäckenet, innefattar denna procedur att en ultraljudssonde sätts 5-7 cm i vaginalkanalen.

Transrectal ultraljud används ibland för att diagnostisera tillståndet hos prostata. Transrectal ultraljud (TRUS) är ett förfarande som använder ljudvågor för att skapa en bild av prostatakörteln och omgivande vävnad. Typiskt kräver förfarandet införandet av en ultraljudssond i patientens rektum. Sedan sänder sonden och mottar ljudvågor genom rektalväggen i prostata, som ligger direkt framför ändtarmen.

Transesofageal ekkokardiografi använder en sondprofil i matstrupen, så en sonograf kan få tydligare bilder av hjärtat. Dessutom har ultraljudstekniken förbättrats för olika typer av bilder.

Doppler är en speciell typ av ultraljud som skapar bilder av blodflöde genom kärlen. Denna studie hjälper läkare att utvärdera blodflödet genom huvudåren och venerna i armarna, benen och nacken. Under graviditeten kan Doppler ultraljud användas för att analysera blodflödet i ett ofödat barn för att kontrollera dess hälsa.

Bonsonografi hjälper läkare att diagnostisera osteoporos. Ekkokardioskopi används för att se hjärtat. Hjärtets ultraljud ger läkaren rörliga bilder av hjärtat och gör utmärkta bilder som hjälper läkaren att utvärdera hjärtats hälsa. Den vanligaste typen av hjärt-ultraljud är icke-invasiv och väldigt lätt för patienten. En gel används för att glida sensorn över bröstområdet. Detta gör det möjligt för de reflekterade ljudvågorna att ge en levande bild av hjärtat och ventilerna.

Heart ultraljud använder samma teknik som gör det möjligt för läkare att se ett ofödat barn i en gravid mamma.

Det finns ingen strålning i hjärt ultraljud, och tekniken kan användas för människor i alla åldrar.

3D-bilden lägger till en annan dimension i den traditionella ultraljudsbilden och skapar därigenom tredimensionella tolkningar, snarare än de vanliga tvådimensionella platta bilderna. 4D-ultraljud kan du visa en 3D-bild i rörelse.

Med hjälp av 3D- och 4D-skanning kan du se huden, inte barnets inre skal. Du kan se formen på det ofödda barnets mun och näsa. 3D- och 4D-skanningar kan emellertid ge mer information om en känd anomali. Eftersom dessa skanningar kan visa mer information från olika vinklar kan de hjälpa till med diagnosen av klyftans läpp. Detta kan hjälpa läkare att planera operationen direkt efter födseln.

Fördelarna med ultraljud

Det är vanligtvis smärtfritt och kräver inte nålar, injektioner eller snitt. Patienter utsätts inte för någon skadlig strålning, inklusive joniserande strålning, och därför är förfarandet säkrare än diagnostiska metoder som röntgenstrålar och CT. Faktum är att det inte finns några kända skadliga effekter när de används enligt anvisningar av denna typ av medicinsk service.

Ultraljud gör det möjligt att se mjuka vävnader som inte syns på röntgenstrålar. Ultraljudläkare kan svara på frågan: "Är det här en pojke eller en tjej?", Liksom många andra förändrade medicinska problem, med ultraljudsteknik.

Förutom att undersöka gravid kvinnor används ultraljudsdiagnostik för att diagnostisera andra sjukdomar, vilket skapar bilder av organ och vävnader i kroppen. Kunniga ultraljudsläkare spelar en viktig roll för att säkerställa en korrekt diagnos.

Det här är ett jobb med både sociala och tekniska element, eftersom doktorn måste placera patienten precis så att en korrekt kalibrerad maskin kan skapa den bästa bilden.

Det här jobbet kräver också sociala färdigheter, eftersom ultraljudsläkaren ofta är den första personen till vilken nervösa patienter söker information om deras tillstånd.